Manuální činnost

Třídění dílů, kontrola, servis, montáž

Naše firma Vám nabízí kompletní servis v oblasti vstupní, mezioperační a výstupní kontroly při náhle zjištěných neshodných dílů. Zajistíme okamžité provedení třídění dílů a kontrolu kvalitativních parametrů Vámi používaných komponentů. Naši zaměstnanci jsou pečlivě vybíráni a proškoleni v zavedených systémech jakosti u našich zákazníků. Jsou proškoleni v rámci BOZP a PO. Mají k dispozici vlastní ochranné pomůcky, měřící techniku a nářadí nezbytných pro zajištění a garanci kvality provedených operací.

Před každým pracovním nasazením jsou proškoleni v požadavcích od zákazníka, funkčnosti zpracovávaných dílů, způsobem manipulace s díly a identifikací po provedených operacích.

Na neshodných dílech provádíme více práce, např. kalibrace, vrtání, odjehlování, řezání závitů, nýtování, frézování, apretaci, čištění tak, aby nebyly narušeny Vaše výrobní toky a plány dodávek na další zpracování.

Dokážeme okamžitě reagovat na Vaše požadavky bez ohledu na denní hodinu.